Phản hồi của bạn

Cơm - Canh - Cháo

Cơm Tám
30.000VNĐ/
Cơm chiên thái
120.000VNĐ/
Cơm chiên hải sản
120.000VNĐ/
Cơm chiên cá mặm
120.000VNĐ/
Cơm chiên Dương Châu
120.000VNĐ/
Cháo cá
65.000VNĐ/
Cháo hải sản
75.000VNĐ/
Cháo tôm
75.000VNĐ/
Cháo ngao
55.000VNĐ/
Cháo hàu

Các món khác